Congres V&VN Ambulancezorg 2024

 • Waar:
  Evenementen locatie Gooiland Hilversum/Gooiland Events
  Luitgardeweg 12
  1211 NG
  Hilversum
  Nederland
 • Wanneer:
  07/10/2024 - 07/10/2024
  08:30 - 17:00
 • Accreditatie door:
  Aangevraagd: Kwaliteitsregister V&VN, VSR, BMH en zorgregister

Vraag over dit event?

Neem contact met ons op!
Telefoon: 0135440013 Email: info@excelcs.nl

Veelgestelde vragen

 • Het lukt me niet om mezelf in te schrijven.

  Heeft u het registratieformulier volledig ingevuld, maar verschijnt de donkerblauwe button onderaan met ‘inschrijven’ niet of klikt u op ‘inschrijven’ en krijgt u de volgende melding: ‘There was a problem with your submission. Please review the fields below’, dan vragen we u de volgende items in uw registratie na te kijken:

  Heeft u uw geslacht ingevuld?

  Heeft u uw e-mailadres twee keer ingevuld?

  Bent u akkoord gegaan met de annulerings- en wijzigingsvoorwaarden?

  Mocht u vervolgens de volgende melding krijgen:

  Dit e-mailadres is al geregistreerd

  Dan betekent dat, dat u zich al eens eerder via onze website voor een (ander) congres heeft geregistreerd en toen reeds een ‘account’ op onze website heeft aangemaakt. Het systeem ‘kent’ u daarom al. Dit betekent echter NIET dat u voor dit congres ingeschreven staat. Wanneer u helemaal onderaan het formulier het vakje UIT vinkt bij de volgende vraag: Wil je direct ook een account aanmaken zodat het inschrijven vervolgens vele malen sneller gaat? Dan kunt u zich wel registreren.

  Heeft u bovenstaande acties goed uitgevoerd maar kunt u zich nog steeds niet inschrijven? Mail dan naar info@excelcs.nl.

 • Ik heb geen bevestiging ontvangen van mijn inschrijving.

  Het kan zijn dat de bevestiging in uw spam of ongewenste mail terecht is gekomen. De factuur ontvangt u in een aparte e-mail. Als dit niet het geval is, kunt u mailen naar info@excelcs.nl.

 • Ik heb geen factuur ontvangen.

  Het kan zijn dat de factuur in uw spam of ongewenste mail terecht is gekomen. Als dit niet het geval is, kunt u mailen naar info@excelcs.nl.

Over het Nationaal V&VN Ambulancezorg Congres 2024

V&VN organiseert meerdere malen per jaar voor zowel leden als niet-leden scholingen & congressen.

Na het daverende succes van 2023 organiseert V&VN Ambulancezorg op maandag 7 oktober 2024 het Nationaal V&VN Ambulancezorg Congres.

V&VN Ambulancezorg organiseert dit congres voor alle ambulancezorgprofessionals en overige geïnteresseerden. Het doel is om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen kennis op te doen met betrekking tot het vak en professionalisering. Het congres wordt georganiseerd door de verschillende vakgroepen.

Over V&VN

V&VN is met 105.000 leden de grootste beroepsvereniging van Nederland. V&VN is er voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten.

Over V&VN Ambulancezorg

V&VN Ambulancezorg (V&VN AZ) is de beroepsvereniging die zich individueel en collectief inzet voor professionals in de ambulancezorg op het niveau van kwaliteit van zorgverlening en vakinhoud.

De ambulancezorg is een belangrijke spil in de acute zorg. Of je nu op de meldkamer zit of op weg bent met de ambulance, van jou wordt voortdurend een grote alertheid, creativiteit én passie gevraagd. V&VN Ambulancezorg wil een bindende factor zijn voor alle betrokkenen bij de ambulancezorg.


Missie
:
V&VN Ambulancezorg wil een basis zijn voor en een platform bieden aan alle ambulancezorgprofessionals.  Verbinding en samenwerking tussen de verschillende professionals binnen de ambulancesector is hierin het uitgangspunt. Zo werken we in gezamenlijkheid toe naar een verdere professionalisering van de beroepsgroep. We willen kennis bevorderen om zo in gezamenlijkheid de uitdagingen van de toekomst met enthousiasme en creativiteit, maar vooral in verbondenheid vorm en inhoud geven.

V&VN Ambulancezorg is de bindende factor op het gebied van vak inhoud voor alle belanghebbenden. Ze werkt daarin nauw samen binnen het V&VN Cluster Acute Zorg.  De opvattingen van haar leden worden uitgedragen in de gesprekken met samenwerkingspartners binnen de sector zoals Ambulancezorg Nederland (AZN) en de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA). Hiermee oefent V&VN AZ invloed uit op beslissingen die relevant zijn voor de sector, maar vooral voor de inhoud en uitvoering van ons vak.


Visie:
Als professionals binnen de ambulancezorg leveren we samen kwalitatief hoogstaande zorg in het steeds complexer wordende landschap van de preklinische zorg. Een nauwe samenwerking tussen alle professionals, van (masteropgeleide) verpleegkundigen, ambulancechauffeurs tot en met professionals die laag- en midden complexe zorg leveren. Verbondenheid, transparantie en respect voor elkaars werkzaamheden zijn hierin het uitgangspunt. Zo krijgt de patiënt binnen de ambulancezorg van nu en in de toekomst de juiste zorg door de juiste zorgverlener.

Speerpunten in ons beleid voor de komende jaren zijn:

 1. Professionalisering van de ambulancezorgprofessionals: actief bijdragen aan de ontwikkeling van scholingen, congressen en symposia en (wetenschappelijk) onderzoek. Voorts het ledenbestand uitbreiden  en participatie vergroten binnen de diverse vakgroepen van V&VN AZ.
 2. Kwaliteit van de zorgverlening bevorderen: participeren in o.a. het ontwikkelen van expertisegebieden, diverse richtlijnen en de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader Ambulancezorg.
 3. Zeggenschap van de ambulancezorgprofessional vergroten: sleutelpositie binnen het netwerk van de acute zorg: positioneren van de zorgprofessional door als één stem te fungeren naar ketenpartners en politiek.

Lid worden? Kijk hier: https://mijn.venvn.nl/wizardnew-lidmaatschap-onbekend/

Damiaan Denys
Faculteitshoogleraar Psychiatrie

 

Damiaan Denys is faculteitshoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam (UVA). Hij publiceerde meer dan 500 wetenschappelijke artikelen; pionierde de toepassing van diepe hersenstimulatie bij psychiatrische aandoeningen en ontving in 2020 de IgNobelprijs voor zijn ontdekking van misofonie. Sinds 2024 leidt hij een interdisciplinair wetenschappelijk centrum op het snijvlak van psychiatrie, psychotherapie en filosofie. Zijn boek, “Het tekort van het teveel”, biedt een indringende analyse van onze zieke relatie met het gezonde psychisch lijden. Zijn laatste boek, “Psychotherapie in beweging” beschrijft de combinatie van psychotherapie met boksen. Naast wetenschap richt hij zich op brede maatschappelijke vraagstukken over angst, controle, geluk, normaliteit en zingeving. Hij schreef en acteerde in 2015 een theatermonoloog over angst waarmee hij door Nederland en België toerde. Denys staat alombekend om zijn eerlijke vragen en moedige standpunten in complexe debatten.

David Baden
SEH-arts Diakonessenhuis & Voorzitter Nederlandse Vereniging van SpoedeisendeHulp-Artsen (NVSHA)

Jelte Bosgra
Psycholoog | Trainer | Adviseur, ARQ IVP

Omgaan met ingrijpend werk en het voorkomen van compassiemoeheid

Als professional, en misschien ook wel privé, word je veel blootgesteld aan heftige en schrijnende situaties. Het is je taak om de ander te helpen en een van de redenen dat je dit kunt, is omdat je met de ander meevoelt of je kunt verplaatsen in de ander. Juist doordat je vanuit je ervaring en opleiding zo dicht bij de ander kunt komen, herken je de ervaring die de ander doormaakt. Terwijl je tegelijkertijd ook zicht houdt op de zorg of hulp die nodig is om iemand te helpen. De voortdurende blootstelling aan deze aangrijpende situaties heeft ook effect op je eigen gestel.

Bewust of onbewust zijn er twee dingen die je kunt doen als het werk teveel wordt: óf je raakt overspoeld door emotie en stort na een dienst neer op de bank omdat je geen puf meer hebt. Of je trekt een muur op om je niet te laten raken. Beide strategieën hebben voor- en nadelen; het kan zijn dat je die zelf ervaart of dat je omgeving opmerkt dat je bent veranderd sinds je dit werk doet. Tijdens deze lezing hoor je waar dit door komt, hoe je dit op tijd kunt herkennen en wat je kunt doen om te voorkomen dat je zelf last krijgt van de traumatische ervaring van een ander.

Roy Davids
Senior GGP verkeer en aanrijdingsselecteur, specialist verkeersongevallen

Noodlottige spoedrit. Slachtoffer of verdachte? Van technisch- en tactisch onderzoek tot juridische consequenties*

In deze interactieve workshop verkennen we de complexe wereld van ambulanceongevallen. We duiken dieper in het technische onderzoek dat wordt uitgevoerd door het team Forensische Opsporing Verkeer van de politie. Daarnaast bekijken we het tactische onderzoek van het Team Verkeer, en de juridische gevolgen voor ambulancechauffeurs. Met een fictieve casusbespreking en praktijkvoorbeelden bieden we een leerzame ervaring voor alle deelnemers.

Roy Davids & Ilja van Gastel

Ilja van Gastel
Ambulancechauffeur / Staffunctionaris ACH / instructeur rijvaardigheid OGS+, RAV Brabant Midden West Noord

*Noodlottige spoedrit. Slachtoffer of verdachte? Van technisch- en tactisch onderzoek tot juridische consequenties*

In deze interactieve workshop verkennen we de complexe wereld van ambulanceongevallen. We duiken dieper in het technische onderzoek dat wordt uitgevoerd door het team Forensische Opsporing Verkeer van de politie. Daarnaast bekijken we het tactische onderzoek van het Team Verkeer, en de juridische gevolgen voor ambulancechauffeurs. Met een fictieve casusbespreking en praktijkvoorbeelden bieden we een leerzame ervaring voor alle deelnemers.

Roy Davids & Ilja van Gastel

Vicky Hölsgens
Geestelijk Verzorger, UMC Utrecht

Ingelise Roelen
Zorg na impact, Bounce

Karen van Veen
Proces coordinator Forensisch Geneeskunde, de Forensisch Artsen Rotterdam

Onze workshop omvat:

 • Een ervaringsverhaal van een ambulancemedewerker over een casus van niet-fatale verwurging.
 • Inzichten van een Officier van Justitie die gepassioneerd is over de aanpak van niet-fatale verwurging  ( ovb jouw akkoord plenaire sessie)
 • Een gedetailleerde uitleg vanuit de forensische geneeskunde over het signaleren en handelen bij casus  van niet-fatale verwurging.

Ons doel is om bewustzijn te creëren bij ambulancemedewerkers over de signalen, aanpak en onderzoeksmethoden rondom niet-fatale verwurging. De sessie zal ingaan op de forensische aspecten van het herkennen van verwurging, de medische en juridische stappen die moeten worden genomen, en hoe samenwerking tussen verschillende disciplines kan bijdragen aan de preventie van femicide. We geloven dat deze sessie een grote bijdrage kan leveren aan wegnemen van handelingsverlegenheid tav huiselijkgeweld  door middel van het verhogen van het  bewustzijn in de mogelijheid het verschil te maken in de rol van  ambulance personeel

 

Lars Doorduyn
Teamchange Consultant, Doorduijn & Hoitinga BV

Lars Doorduijn is ambulancechauffeur, docent aan de Academie voor Ambulancezorg en laat met Het Mentale Uniform een nieuw mentaal geluid klinken in geüniformeerd Nederland. Samen met zakenpartner Carla Hoitinga geeft Lars workshops, lezingen en coachingstrajecten. Het boek “Het Mentale Uniform” wordt door uitgeverij HENS in december 2024 uitgegeven en zal in de boekhandel verkrijgbaar zijn.

Congrescentrum Gooiland

Evenementen locatie Gooiland Hilversum/Gooiland Events
Luitgardeweg 12
1211 NG Hilversum

Poster Award

Beste (aankomende) collega’s,

Het team van V&VN Ambulancezorg staat te popelen om op maandag 7 oktober a.s. opnieuw een congres te organiseren voor ambulancezorgprofessionals.

De eerste editie was een daverend succes en we verwachten daarom dat de opkomst dit jaar boven de 250 deelnemers uit zal komen. Dit jaar staat het volgende thema centraal: “Fit voor ons vak! Het belang van mentale fitheid voor ambulancezorg-professionals”. In diverse plenaire sessies en actieve workshops wordt dit thema aan de orde gesteld.

Poster-award
We zijn op dit moment volop bezig met de invulling van het programma. Speciale aandacht geven we aan het belang en de meerwaarde van wetenschappelijk onderzoek binnen de ambulancezorg. In de opleiding tot ambulanceverpleegkundige en verpleegkundig centralist komt dit al naar voren en wordt er een bijdrage geleverd aan het uitbreiden van de bestaande expertise binnen de ambulancezorg door middel van een systematische review die naar een poster wordt vertaald.

Tijdens het congres krijg jij de kans om jouw poster, gemaakt tijdens het volgen van de opleiding, te presenteren aan vakgenoten. Er wordt een selectie gemaakt van de drie beste posters die vervolgens een pitch mogen verzorgen op het podium.

De uiteindelijke winnaar, gekozen door een deskundige jury, gaat naar huis met een prachtige prijs!

We hopen dat je jouw poster met je collega’s wilt delen! De Academie voor Ambulancezorg verzorgt in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de voorselectie.

Stuur je poster in onder vermelding van naam, organisatie, opleiding via communicatie@academievoorambulancezorg.nl onder vermelding van ‘Poster-presentatie congres V&VN Ambulancezorg’.

Met vriendelijke groet,

De Congrescommissie van V&VN Ambulancezorg

Rosetta Galotta, Joffry van Grondelle, Ellen Vlieger, Mischa Knol

Download hier de flyer over de poster-award

 

Inschrijven

Sponsoring

Dit event wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning, oftewel sponsoring door farmaceutische- en of hulpmiddelen- leveranciers.

De deelnemende sponsoren hebben geen enkel invloed op het programma.

Dit event wordt gehouden aan de CGR– en/of de GMH– wet- en regelgeving en sponsoring wordt openbaar gemaakt in het TRZ-Transparantieregister Zorg.

Als zorgprofessional moet je onafhankelijk kunnen werken, hier: Hoeblijfikonafhankelijk.nl vindt u alle informatie ter voorkoming van belangenverstrengeling.

Van alle deelnemers van dit event, zoals; de opdrachtgever, de organisator, de sponsor, de dienstverlener en de zorgprofessional/ beroepsbeoefenaar wordt verwacht om transparant te zijn over de financiële relaties.

 

Interesse?

Tijdens het congres wordt in de cateringruimte een expositie opgebouwd door de sponsoren van het congres. Bedrijven en/of organisaties worden van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.

Interesse in sponsoring? Neem contact op met info@excelcs.nl.

Ook interessant?