Betaling geannuleerd / Payment Cancelled

Dank voor uw inschrijving. U heeft de betaling geannuleerd.

Mocht u op andere dan aangeboden wijze willen betalen dan kan dat. Op de factuur die u ontvangt als bijlage bij de bevestigings-email  staat het bankrekeningnummer vermeld waarop u uw bijdrage kan overmaken.

Mocht u contact op willen nemen over uw betaling dan kan dat via onderstaande contactgegevens.


Thank you for your registration. You have canceled the payment.

If you wish to pay using a different method than offered, you can do so. The invoice attached to the confirmation email contains the bank account number where you can transfer your contribution.

If you would like to inquire about your payment, you can do so using the contact details provided below.

Excel
Van Rijckevorsellaan 31
5066 BR Moergestel
Tel:   +31 – (0)13-5440013
Mail: Info@excelcs.nl