V&VN Stomaverpleegkundigen Jaarcongres 2023

 • Waar:
  Evenementen locatie Gooiland Hilversum/Gooiland Events
  Luitgardeweg 12
  1211 NG
  Hilversum
  Nederland
 • Wanneer:
  16/11/2023 - 16/11/2023
  09:00 - 18:00
 • Accreditatie door:

Heeft u een vraag over dit event?

Neem contact met ons op!
Telefoon: 013-5440013 Email: info@excelcs.nl

Veelgestelde vragen

 • Moet ik mij inschrijven voor het V&VN Stomaverpleegkundigen Jaarcongres?

  Ja, u dient zich in te schrijven voor dit evenement. Echter is dit nog niet mogelijk. Binnenkort kan dit hier.

 • Het lukt me niet om mezelf in te schrijven.

  Heeft u het registratieformulier volledig ingevuld, maar verschijnt de donkerblauwe button onderaan met ‘inschrijven’ niet of klikt u op ‘inschrijven’ en krijgt u de volgende melding: ‘There was a problem with your submission. Please review the fields below’, dan vragen we u de volgende items in uw registratie na te kijken:

  Heeft u uw geslacht ingevuld?

  Heeft u uw e-mailadres twee keer ingevuld?

  Bent u akkoord gegaan met de annulerings- en wijzigingsvoorwaarden?

  Mocht u vervolgens de volgende melding krijgen:

  Dit e-mailadres is al geregistreerd

  Dan betekent dat, dat u zich al eens eerder via onze website voor een (ander) congres heeft geregistreerd en toen reeds een ‘account’ op onze website heeft aangemaakt. Het systeem ‘kent’ u daarom al. Dit betekent echter NIET dat u voor dit congres ingeschreven staat. Wanneer u helemaal onderaan het formulier het vakje UIT vinkt bij de volgende vraag: Wil je direct ook een account aanmaken zodat het inschrijven vervolgens vele malen sneller gaat? Dan kunt u zich wel registreren.

  Heeft u bovenstaande acties goed uitgevoerd maar kunt u zich nog steeds niet inschrijven? Mail dan naar info@excelcs.nl.

 • Ik heb geen bevestiging ontvangen van mijn inschrijving.

  Het kan zijn dat de bevestiging in uw spam of ongewenste mail terecht is gekomen. De factuur ontvangt u in een aparte e-mail. Als dit niet het geval is, kunt u mailen naar info@excelcs.nl.

 • Ik heb geen factuur ontvangen.

  Het kan zijn dat de factuur in uw spam of ongewenste mail terecht is gekomen. Als dit niet het geval is, kunt u mailen naar info@excelcs.nl.

Over V&VN

V&VN is met 105.000 leden de grootste beroepsvereniging van Nederland. V&VN is er voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten.

Over V&VN Stomaverpleegkundigen

V&VN Stomaverpleegkundigen is de afdeling binnen V&VN van en voor stomaverpleegkundigen intra-en extramuraal. De afdeling zet zich in voor profilering, ondersteuning, belangenbehartiging en professionalisering van stomaverpleegkundigen. De V&VN Stomaverpleegkundigen behartigt de belangen en werkt aan het positioneren van de stomaverpleegkundigen als beroepsgroep. Samen maken we het verschil voor de mens achter de stomadrager.

Lid worden? Kijk hier: https://www.venvn.nl/afdelingen/stomaverpleegkundigen/lid-worden/

Over het V&VN Stomaverpleegkundigen Jaarcongres 2023

Ieder jaar vindt er een congres voor Stomaverpleegkundigen plaats. 

Het congres wordt georganiseerd door de Projectgroep Congres i.s.m. Excel. Het programma wordt gevuld met plenaire sessies (waarvan de Algemene Ledenvergadering onderdeel is) en een parallel programma met interactieve workshops. Ook de sponsoren zijn aanwezig en kun je op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen.

Het congres wordt afgesloten met een hapje en drankje. De V&VN Stomaverpleegkundigen komen samen op donderdag 16 november 2023. Ben jij erbij?

Programma

 

 

 

ERIK VAN WESTREENEN
Gastro-intestinaal en oncologisch chirurg
Isala Klinieken Zwolle

Een acute linkszijdige colon obstructie kan behandeld worden d.m.v. een acute colon resectie, een stent of een blow-hole. Het doel van het aanleggen van een blow-hole of een inbrengen van stent is bedoeld als ‘bridge-to-surgery’. Hiermee wordt bedoeld, het verbeteren van de conditie van de patient en het uitgesteld uitvoeren van het verwijderen van de obstructie. Echter, het blow-hole is een stoma met vaak verzorgingsproblemen. Levert het blow-hole naast verzorging problemen ook niet iets op voor de patient?

HARRIET JUNTE
Verpleegkundig consulent stoma
Isala Klinieken Zwolle

Een acute linkszijdige colon obstructie kan behandeld worden d.m.v. een acute colon resectie, een stent of een blow-hole. Het doel van het aanleggen van een blow-hole of een inbrengen van stent is bedoeld als ‘bridge-to-surgery’. Hiermee wordt bedoeld, het verbeteren van de conditie van de patient en het uitgesteld uitvoeren van het verwijderen van de obstructie. Echter, het blow-hole is een stoma met vaak verzorgingsproblemen. Levert het blow-hole naast verzorging problemen ook niet iets op voor de patient?

THIJS BRANDSMA
Chirurg Colonchirurgie en buikwandchirurgie
Heelkunde Friesland

PETER DE GOOYER

 

EVELINE  PRIKKEN & MARLEEN BLANKVOORT
Stomaverpleegkundigen
Isala Ziekenhuis Zwolle

Digitale voorlichting als aanvulling op het pre-operatieve gesprek.

In Isala maken we gebruik van digitale voorlichting ter voorbereiding op het eerste bezoek aan de stomapoli. Dit kan een digitale brochure zijn over een colostoma, ileostoma of urostoma. Ook sturen we een digitale brochure met specifieke informatie over stomamaterialen. Tijdens het gesprek gaan we meer in op de behoefte en specifieke vragen van de patiënt en oefenen we actief met stomamaterialen ter bevordering van de zelfstandigheid. Hoe gaat dit in de praktijk?

 

SIGRUN KLOK-VONKEMAN
Verpleegkundig Consulent
Ziekenhuis Gelderse Vallei

 

Het verhaal van Lena.  Een stoma bij PTSS

Deze casus wil ik  graag delen. Een voorbeeld van  hoe de PTSS de stomazorg en de PTSS het leven met de stoma kan beïnvloeden .

 

DANIELLE VERHOEVEN

NIKKI VAN HAM
verpleegkundig specialist i.o. Chirurgische oncologie
Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Persoonlijke aanpak voor ouderen met colorectaal carcinoom

In deze workshop richt ik me op een persoonlijke aanpak voor oudere patiënten met colorectaal carcinoom. Ik zal de essentie benadrukken van het toepassen van een persoonsgerichte benadering bij de behandeling van deze patiënten. We zullen verschillende behandelopties bespreken die relevant zijn voor oudere leeftijdsgroepen. Door deze belangrijke aspecten te belichten, zullen deelnemers een beter begrip krijgen van hoe ze oudere patiënten met colorectaal carcinoom effectief kunnen behandelen en welke resultaten ze kunnen verwachten.

Nikki van Ham is een verpleegkundig specialist met expertise in chirurgische oncologie, met nadruk op darm- en endeldarmkanker. Hij/zij werkt sinds november 2020 op de polikliniek Chirurgische Oncologie en heeft daarvoor ervaring opgedaan op de verpleegafdeling algemene en oncologische chirurgie in het Catharina Ziekenhuis.

Als verpleegkundig specialist is Nikki van Ham het vaste aanspreekpunt voor patiënten en hun naasten gedurende het gehele behandeltraject. Hij/zij hecht veel waarde aan een persoonsgerichte benadering en betrekt patiënten actief bij het bespreken van behandeladviezen en het nemen van gezamenlijke beslissingen.

TITUS VINK
physician assistant
AMC Amsterdam

Titus Vink is physician assistant bij het AMC darmfalenteam. Het darmfalenteam is expertisecentrum voor patiënten met type 2 en 3 darmfalen en behandelen patiënten vanuit heel Nederland. De kracht is multidisciplinaire samenwerking waarbij de physician assistant een centrale rol heeft als casemanager.

Judith ten Have
PHD kandidaat
Wageningen Universiteit & Research

 

Judith ten Have is een PhD kandidaat binnen de leerstoelgroep Voeding en Ziekte bij de afdeling Humane Voeding en Gezondheid.

Haar onderzoek gaat over de relatie tussen gezonde leefstijl gedragingen en vermoeidheid gerelateerd aan kanker in mensen die darmkanker hebben overleefd. Als onderdeel van haar PhD project en samen met een andere PhD kandidaat (Koen Manusama), zal ze een gerandomiseerd interventie onderzoek met een interventie en een controlegroep opzetten. Deze interventie heet ‘SoFiT’, Studie naar vermoeidheidsklachten: een leefstijlinterventie in patiënten na de behandeling van darmkanker. Het doel van de interventie is om het naleven van de kanker preventie richtlijnen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds/American Institute for Cancer Research te verhogen, want dit lijkt vermoeidheid gerelateerd aan kanker te verminderen in mensen die darmkanker hebben overleefd. De helft van de geïncludeerde deelnemers zal het zes maanden durende leefstijlprogramma gebaseerd op deze richtlijnen volgen en de andere helft zal dit programma niet volgen, maar volgt wel gewoon hun eigen gewoonlijke zorg. Judith kijkt naar de voedingsaspecten binnen deze interventie. Ook focust zij op het gebruik en de rol van wetenschappelijk onderbouwde gedragsveranderingstechnieken. Dit zal in samenwerking zijn met de leerstoelgroep Consumptie en Gezonde Leefstijl. Met dit project hopen wij bij te dragen aan het welzijn en de nazorg van de ex-darmkankerpatiënten.

Voor meer informatie over de SoFiT studie klik hier.

ANNELIES VISSER
leefstijlcoach
leefstijlcoaching voor mensen met een stoma

SASKIA KREISEL
Arts onderzoeker Biopex 2 & Colopec-II studie
AMC Amsterdam

ARNICA NIJHOF
Belangenbehartiger en beleidsadviseur Stichting Darmkanker en Stomavereniging
Stomavereniging

PATRICK VAN VEEN
Onderzoeker
Apemanagement

Apemanagement neemt sociaal gedrag als uitgangspunt voor het oplossen van problemen in organisaties. Een van de belangrijkste oorzaken van problemen is namelijk ons eigen sociale gedrag.

De wijze waarop wij proberen te overleven in een organisatie verhindert regelmatig het goed functioneren van onszelf, maar ook van de groep. Problemen worden echter zelden benaderd vanuit ons eigen (sociale) gedrag.

Een oplossing is om sociale groepen die vergelijkbaar gedrag vertonen te bestuderen en onszelf daaraan te spiegelen. We maken daarbij gebruik van een andere sociale groep waarover we een uitgebreide kennis bezitten: de apen.

De overeenkomsten zijn nog steeds in ons gedrag aanwezig. Apen kunnen ons helpen ons eigen complexe sociale gedrag te ontcijferen en te begrijpen, omdat ze een model vormen voor ons sociale gedrag.

Tijdens zijn lezingen stelt Patrick van Veen ons sociaal oergedrag centraal en gaat hij rondom verschillende thema’s in op de vraag waarom we bepaald gedrag vertonen of waarom problemen ontstaan. Hij gebruikt hierbij het gedrag van apen als voorbeeld. Zij hebben immers geen last van schaamte, rationele benaderingen, cultuur of verhullende kleding. Zij kunnen ons een perfect kader bieden waarbinnen we onze problemen aan een onderzoek kunnen onderwerpen.

Congrescentrum Gooiland

Evenementen locatie Gooiland Hilversum/Gooiland Events
Luitgardeweg 12
1211 NG Hilversum

Inschrijven

Ook interessant?