Congres V&VN Ambulancezorg 2023

 • Waar:
  Congrescentrum Gooiland
  Emmastraat 2
  1211 NG
  Hilversum
  Nederland
 • Wanneer:
  10/10/2023 - 10/10/2023
  08:30 - 17:00
 • Accreditatie door:
  V&VN

Vraag over dit event?

Neem contact met ons op!
Telefoon: 0135440013 Email: info@excelcs.nl

Veelgestelde vragen

 • Het lukt me niet om mezelf in te schrijven.

  Heeft u het registratieformulier volledig ingevuld, maar verschijnt de donkerblauwe button onderaan met ‘inschrijven’ niet of klikt u op ‘inschrijven’ en krijgt u de volgende melding: ‘There was a problem with your submission. Please review the fields below’, dan vragen we u de volgende items in uw registratie na te kijken:

  Heeft u uw geslacht ingevuld?

  Heeft u uw e-mailadres twee keer ingevuld?

  Bent u akkoord gegaan met de annulerings- en wijzigingsvoorwaarden?

  Mocht u vervolgens de volgende melding krijgen:

  Dit e-mailadres is al geregistreerd

  Dan betekent dat, dat u zich al eens eerder via onze website voor een (ander) congres heeft geregistreerd en toen reeds een ‘account’ op onze website heeft aangemaakt. Het systeem ‘kent’ u daarom al. Dit betekent echter NIET dat u voor dit congres ingeschreven staat. Wanneer u helemaal onderaan het formulier het vakje UIT vinkt bij de volgende vraag: Wil je direct ook een account aanmaken zodat het inschrijven vervolgens vele malen sneller gaat? Dan kunt u zich wel registreren.

  Heeft u bovenstaande acties goed uitgevoerd maar kunt u zich nog steeds niet inschrijven? Mail dan naar info@excelcs.nl.

 • Ik heb geen bevestiging ontvangen van mijn inschrijving.

  Het kan zijn dat de bevestiging in uw spam of ongewenste mail terecht is gekomen. De factuur ontvangt u in een aparte e-mail. Als dit niet het geval is, kunt u mailen naar info@excelcs.nl.

 • Ik heb geen factuur ontvangen.

  Het kan zijn dat de factuur in uw spam of ongewenste mail terecht is gekomen. Als dit niet het geval is, kunt u mailen naar info@excelcs.nl.

Over het Nationaal V&VN Ambulancezorg Congres 2023

V&VN organiseert meerdere malen per jaar voor zowel leden als niet-leden scholingen & congressen.

Op dinsdag 10 oktober 2023 komt V&VN Ambulancezorg voor het eerst samen voor het Nationaal V&VN Ambulancezorg Congres.

V&VN Ambulancezorg organiseert dit congres voor alle ambulancezorgprofessionals en overige geïnteresseerden. Het doel is om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen kennis op te doen met betrekking tot het vak en professionalisering. Het congres wordt georganiseerd door de verschillende vakgroepen.

Over V&VN

V&VN is met 105.000 leden de grootste beroepsvereniging van Nederland. V&VN is er voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten.

Over V&VN Ambulancezorg

V&VN Ambulancezorg (V&VN AZ) is de beroepsvereniging die zich individueel en collectief inzet voor professionals in de ambulancezorg op het niveau van kwaliteit van zorgverlening en vakinhoud.

De ambulancezorg is een belangrijke spil in de acute zorg. Of je nu op de meldkamer zit of op weg bent met de ambulance, van jou wordt voortdurend een grote alertheid, creativiteit én passie gevraagd. V&VN Ambulancezorg wil een bindende factor zijn voor alle betrokkenen bij de ambulancezorg.


Missie
:
V&VN Ambulancezorg wil een basis zijn voor en een platform bieden aan alle ambulancezorgprofessionals.  Verbinding en samenwerking tussen de verschillende professionals binnen de ambulancesector is hierin het uitgangspunt. Zo werken we in gezamenlijkheid toe naar een verdere professionalisering van de beroepsgroep. We willen kennis bevorderen om zo in gezamenlijkheid de uitdagingen van de toekomst met enthousiasme en creativiteit, maar vooral in verbondenheid vorm en inhoud geven.

V&VN Ambulancezorg is de bindende factor op het gebied van vak inhoud voor alle belanghebbenden. Ze werkt daarin nauw samen binnen het V&VN Cluster Acute Zorg.  De opvattingen van haar leden worden uitgedragen in de gesprekken met samenwerkingspartners binnen de sector zoals Ambulancezorg Nederland (AZN) en de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA). Hiermee oefent V&VN AZ invloed uit op beslissingen die relevant zijn voor de sector, maar vooral voor de inhoud en uitvoering van ons vak.


Visie:
Als professionals binnen de ambulancezorg leveren we samen kwalitatief hoogstaande zorg in het steeds complexer wordende landschap van de preklinische zorg. Een nauwe samenwerking tussen alle professionals, van (masteropgeleide) verpleegkundigen, ambulancechauffeurs tot en met professionals die laag- en midden complexe zorg leveren. Verbondenheid, transparantie en respect voor elkaars werkzaamheden zijn hierin het uitgangspunt. Zo krijgt de patiënt binnen de ambulancezorg van nu en in de toekomst de juiste zorg door de juiste zorgverlener.

Speerpunten in ons beleid voor de komende jaren zijn:

 1. Professionalisering van de ambulancezorgprofessionals: actief bijdragen aan de ontwikkeling van scholingen, congressen en symposia en (wetenschappelijk) onderzoek. Voorts het ledenbestand uitbreiden  en participatie vergroten binnen de diverse vakgroepen van V&VN AZ.
 2. Kwaliteit van de zorgverlening bevorderen: participeren in o.a. het ontwikkelen van expertisegebieden, diverse richtlijnen en de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader Ambulancezorg.
 3. Zeggenschap van de ambulancezorgprofessional vergroten: sleutelpositie binnen het netwerk van de acute zorg: positioneren van de zorgprofessional door als één stem te fungeren naar ketenpartners en politiek.

Lid worden? Kijk hier: https://mijn.venvn.nl/wizardnew-lidmaatschap-onbekend/

Congrescentrum Gooiland

Congrescentrum Gooiland
Emmastraat 2
1211 NG Hilversum

Inschrijven

Ook interessant?